Haltdalen stavkirke

Like etter at Haltdalen Historielag ble stiftet i 1986, sendte laget ei henstilling til folkemuseet på Sverresborg om å få flytte den gamle stavkirka tilbake til Haltdalen. Reaksjonen fra museet var negativ.

Fylkeskonservator Jonas Gill Haanshuus lanserte ideen om å reise en stavkirkekopi oppe i Øvstlia.
Historielaget ble interessert, men mente at en stavkirkekopi burde plasseres ved den gamle kirkegården, der den sist hadde stått. På årsmøtet i 1995 ble det valgt en komite som skulle arbeide for å få bygd en kopi av den gamle stavkirka og plassere den i Haltdalen. I 1997 la fylkeskonservatoren fram et forslag til ny stavkirke, med svalganger slik den gamle kirka opprinnelige hadde, og et forprosjekt ble utarbeidet.

For å realisere prosjektet ble stiftelsen ”Haltdalen stavkirke og Gammelgården” dannet i 2001 med Holtålen kommune, Haltdalen Sparebank og Haltdalen Historielag som eiere. Finansiering skjedde ved kommunalt bidrag, tilskudd fra bank og lån. Stavkirka fikk dessuten private gaver og et større beløp gjennom en innsamlingsaksjon.

Arne Bergan ble valgt til å lede byggearbeidet. Hans første jobb var å ta en tur til Lom i Gudbrandsdalen, hvor de drev og bygde en kopi av Haltdalen stavkirke. Kirka skulle være Norges gave til Islands 1000-årsjubileum.

Materialene til stavkirkekopien ble hentet i statsallmenningene i Haltdalen. Det krevdes furustokker av spesiell kvalitet, såkalt malmfuru. De eldste trærne som ble plukket ut var over 300 år gamle. Ålen Laft tok på seg å bygge kirka og Arne bergan bisto firmaet som fagmann. Bygginga, teknikker og redskaper som blle brukt skulle være mest mulig likt det opprinnelige som ble brukt på gammelkirka. Kirka sto ferdig på høsten i 2003. Kirka ble plassert mellom dagens kirke og den gamle kirkegården. I løpet av våren og sommeren 2004 ble arbeidene fullført. Søndag 29. august 2004 ble Haltdalen nye stavkirke høytidelig innviet og vigslet av biskop Finn Wagle i nærvær av prost, sokneprest, kirkelig ansatte og bortimot 300 haltdalinger og tilreisende.

Ei omvisning i stavkirka gir mange flere detaljer omkring den gamle og den nye stavkirka; byggemåter og bruk.

(Kilde: Oddmund Volden: Haltdalen og Haltdalingen IV)

About Alexandra Lorentzen