Hvordan ble kirker og gårder finansiert før?

Hvordan ble stavkirker og gårder finansiert før i tiden?

Mange av stavkirkene rundt omkring i Norge i dag ble bygget for mange mange år siden, og har blitt tatt godt vare på. Dette er vakre bygg som har krevd mye ressurser, både under konstruksjon og i ettertid. Så hvordan har det vært penger til det?

Jo, det er stort sett det offentlige som har finansiert stavkirker. Men også tilfeller hvor kommuner og privatpersoner har bidratt i større grad.