Gammelgarden

Gammelgården, den første prestegården i Haltdalen ble bygd på begynnelsen av 1700-tallet. Tidligere hadde presten tilhold på forskjellige gårder i soknet. Prestegården besto opprinnelig av mange bygninger som var gruppert omkring to tun (bevart billedmateriale finnes).

”Det er sjel i gamle hus”, – slik også med Gammelgården. Mange begivenheter og hendelser preger Gammelgårdens historie.Her nevnes general Armfeldt og karolinernes overnatting ved Gammelgården julenatta 1718. Forfrosne og utarmede soldater stemte i med ”Wår Gudh är oss en wäldig borg”, for så å starte på den skjebnesvangre marsjen over fjellet mot Sverige (Utstilling- og omvisningstema). Mer gledelig var begivenheten som fant sted 25. juli 1873 da kong Oscar II og dronning Sofie med stort følge koste seg med ” – Fersk Lax og Hummerposteiner – Kalkunsteg med Trøffler –” osv. i Gammelgårdens pyntede stuer. Presten Frost`s brev til sønnen Thomas beskriver kongebesøket i detalj (brevet er bevart).

Da ny prestegård ble bygd i 1920-årene, var meningene delte om hvor mye som skulle bevares av de gamle bygningene. Etter som årene gikk ble hus etter hus borte og deler av området brukt til andre formål. Bare hovedbygningen fra 1700, samt to stabbur fra 1750 og 1880-tallet står nå igjen.
Den gamle prestegårdslåna, kalt Gammelgården, ble brukt som administrasjonsbygg for Haltdalen kommune fram til kommunesammenslåinga med Ålen i 1970. Fram til begynnelsen av 1990 ble gården brukt til kurs, møtelokaler og bibliotek.

I dag er Gammelgården en del av Stiftelsen Haltdalen stavkirke og Gammelgården. Gammelgårdens venner, ei medlemsforening stiftet i 1993, driver i dag Gammelgården.

Flere av rommene er satt i stand og har fått tilbake mye av særpreget fra 17-1800-tallet.

Gammelgården er Holtålen kommunes 1000-årssted.

Gammelgården er åpen for publikum hver sommer, med turistinformasjon, kaffesalg, husflidsutsalg, utstillinger og omvisninger. Ute er den gamle urtehagen rekonstruert. I desember er det Julehus i Gammelgården. Ellers er det lagt forskjellige arrangementer hit gjennom resten av året.

Se deg omkring. Lytt til stillheten. Kjenn ro i sjela og nyt duftene i området ved Gammelgården.

Velkommen!

About Alexandra Lorentzen