Utstillinger

Utstillingene i Gammelgården

 

Operasjon Lapwing

Under 2. verdenskrig var Trøndelag et viktig strategisk område for den tyske okkupasjonsmakten og for en eventuell alliert invasjon. Som ledd i dette ble det planlagt sabotasjeaksjoner mot strategiske mål.  Sabotasjegruppa Lapwing fikk Rørosbanen som mål. I 1943 begynte gruppa sitt arbeid i Haltdalsfjella.

Lapwing-utstilinga i Gammelgården gir et bilde av sabotørenes hverdag, arbeidet de utførte og konsekvensene for okkupasjonsmakten og sivilbefolkningen.

 

Det Holtaalske Skieløber Compagnie

Det Holtaalske Skieløber Compagnie (HSC) ble trolig opprettet på slutten av den  Den store nordiske krigen omkring  1718  for å sikre grensen mot Sverige.  Organiseringa av skieløbercompagnier  i landet ble bestemt etter forskjellige hærordninger. Etter en kjent hærordning fra 13.august i 1747, var det tre skiløbercompagnier nordenfjelds og tre søndenfjelds. De tre compagniene nordenfjelds var: Snaasenske , Merakerske  og Holtaalske Skieløber Compagnie.

Compagniene ble opprettet akkurat tidsnok til å komme i berøring med den største militære katastrofe i Norge noen sinne; Svensk-finske General Carl Gustaf Armfeldt sitt mislykkede forsøk på å beleire Trondheim og den skjebnesvangre retretten. Den gikk fra Haltdalen, over fjellet til Tydal, og videre til Handöl i Sverige ved årsskiftet 1718/19. Omkring 3000 utsultede soldater satte livet til i grensefjella. Det Holtaalske Skieløber Compagnie stanset General Armfeldts retrettsforsøk gjennom Neadalen i 1718 og fulgte etter i dødsarmeens rute over fjella.

Utstillinga om HSC viser soldatenes bekledning og utstyr og forteller historien om Det Holtaalske Skieløber Compagnie.

 

Armfeldt

Her skildres general Armfeldts tragiske tilbaketog til Sverige i 1718-19. Det er spesielt fokus på de hendelsene som fant sted i Haltdalen. (Utstillinga er under oppbygging og åpner sommeren 2013)

 

 

Åpningstider i utstillingene

Åpningstider 15. juni – 10. august:
Onsdag og lørdag:   11.00 – 13.00

Omvisninger:
Lørdag:   12.00

 

 

Arrangementskalender
<< Apr 2012 >>
mtotfls
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6